Alegeţi
Alegeţi

Confidenţialitate şi declaraţie juridică

 MetaloBox SRL vă informează că navigând pe paginile sale web, consimţiţi în acelaşi timp să acceptaţi şi următoarele condiţii:

 1. Conţinutul paginilor web ale metaloBox SRL intră sub protecţia drepturilor de autor. Toate drepturile rezervate.

 2. Sunt interzise, fără consimţământul scris prealabil al metaloBox SRL, reproducerea, cesionarea, difuzarea sau  stocarea, sub orice formă, a cuprinsului, integral sau parţial, al paginilor web. Totuşi metaloBox SRL consimte ca Dvs.- pentru uz personal – să stocaţi în calculator sau să tipăriţi extrase ale acestor pagini.

 3. Conţinutul paginilor web ale metaloBox SRL va fi interpretat ca atare, conform celor scrise iniţial, fără modificări. Se poate întâmpla ca în paginile web să se producă modificări independente de metaloBox SRL, din acest motiv – dacă legea nu prevede altfel – metaloBox SRL nu-şi asumă nici un fel de răspundere cu privire la exactitatea, autenticitatea sau conţinutul paginilor web pe care le vizionaţi.

 4. MetaloBox SRL îşi rezervă dreptul de a-şi rescrie oricând paginile web sau de a înceta accesibilitatea la acestea.

 5. MetaloBox SRL nu garantează pentru accesul continuu şi fără erori la paginile sale web.

 6. MetaloBox SRL nu-şi asumă răspunderea pentru materiale create sau publicate de terţi, cu care paginile web ale metaloBox SRL au legătură.

Salutări, echipa mB

 

Nu aveţi produs selectat!


Seria PROJECT
 • Aerisire,
 • incuietori standard,
 • pret rezonabil,
 • livrare din depozit.
Detalii! »
Seria PLUS
 • Confortabilitate,
 • igienă,
 • ordine,
 • estetică.
Detalii! »